FANDOM


DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA ŻELAZNYCH WYSP

Flaga: srebrna zębatka na czarnym polu

Godło: dwa skrzyżowane młoty wpisane w trójkąt przypominający cyrkiel.

Hymn: „Reise, reise!” Dawniej wojskowy marsz, wychwalający idee demokracji i bezklasowego społeczeństwa.

Motto: Feuer und Stahl!

GEOGRAFIA

Żelazne Wyspy leżą na północy od Świętego Imperium. Zajmują teren sześciu większych i kilkudziesięciu małych wysp. Wybrzeża to w większości klify i fiordy. Klimat kontynentalny chłodny, do subpolarnego na najdalszych krańcach północnych. Typowa pogoda na Wyspach to drobny deszcz, mgła i chłodny wiatr. Większość terenów żelaznych wyspo to niezbyt wysokie góry, wyżyny i wrzosowiska. Typowa roślinność: karłowate krzewy, mchy i porosty. Lasów, ze względu na ekspansję górnictwa i ciężkiego przemysłu, brak.

Żelazne Wyspy, choć na powierzchni niegościnne, z fatalnym klimatem i nieurodzajną glebą, pod ziemią skrywają ogromne skarby. Na wszystkich wyspach występują bogate i łatwo dostępne złoża wolframu, miedzi, cynku i węgla. Na wyspach znajdują się 4 aktywne wulkany: Eva, Greta, Agnes i Clara. Obecnie trwają badania nad możliwością wykorzystania ich jako źródła energii.

POLITYKA

Władzę ustawodawczą w Republice sprawuje Eisenstag, jednoizbowy parlament, na czele którego stoi Kanclerz. 64 posłów wybiera się w powszechnych wyborach proporcjonalnych. Uprawnieni do głosowania są wszyscy ludzcy obywatele Wysp. Drugim, obok Kanclerza najważniejszym urzędem w państwie jest Prezydent, który sprawuje władzę wykonawczą. Podobnie jak parlament, jest wybierany w wyborach powszechnych. Kadencja Eisenstagu i Kanclerza trwa 4 lata, prezydenta 5.

Partie polityczne:

Demokratyczna Partia Żelaznych Wysp – obecnie, razem z nacjonalistyczną partią Żelazna Rzesza, stanowi koalicję rządzącą. Jest to populistyczne ugrupowanie stawiające na rozwój gospodarki, umiarkowaną wolność osobistą obywateli i utrzymanie monopolu państwowego jedynie w kluczowych sektorach gospodarki. Jej członkowie są jawnymi wrogami poprzedniego ustroju. Partia ma poparcie Wolnego Związku Magicznego Jedność.

Żelazna Rzesza – Skrajnie nacjonalistyczne ugrupowanie, które domaga się większego prymatu rasy ludzkiej nad pozostałymi i zwiększenia udziału Kościoła Reformowanego w rządzeniu państwem. Żelazna Rzesza stawia na politykę izolacjonizmu i dąży do wojny ze Świętym Imperium. Chce też ujawnienia i ukarania wszystkich agentów tajnych służb poprzedniego systemu. Członkowie Rzeszy są zwolennikami eksperymentów na ludziach, które mają na celu ich wzmocnienie.

Powszechna Zjednoczona Partia Rozwoju – Lewicowa partia opozycyjna, która przed rewolucją była jedynym legalnym ugrupowaniem rządzącym państwem. Jej członkowie domagają się zwiększenia wydatków na politykę socjalną, pełnym monopolem państwowym na wszelką produkcję, wprowadzeniem powszechnej cenzury, pełną inwigilacją obywateli i wprowadzeniem godziny policyjnej.

RELIGIA

Kościół Reformowany – Powstał za czasów Republiki Ludowej. Jego członkowie wyznają Bezlitosnego jako stworzyciela świata i Sędziego. Jedyną różnicą pomiędzy Świętym Kościołem jest brak uznania zwierzchnictwa papieża i niechęć do publicznego palenia, zarówno ludzi, jak i książek.

Święty Kościół Bezlitosnego – Za czasów Republiki Ludowej kult był zakazany. Dziś ta imperialna religia zyskuje coraz więcej wyznawców.

Deus ex Machina – Dziwaczna sekta czcicieli Technologii i Wielkiego Architekta. Niewiele o niej wiadomo.

GOSPODARKA

Górnictwo – jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki na Żelaznych Wyspach. Na terenie kraju działa kilkaset mniejszych lub większych kopalń i odkrywek. 1/3 wydobycia przeznaczona jest na eksport. Pozostałą część pochłania rodzimy przemysł.

Przemysł ciężki – Żelazne Wyspy to najbardziej uprzemysłowione państwo na świecie. Fabryki, stocznie i manufaktury pokrywają 65 proc. Powierzchni państwa. Produkuje się przede wszystkim broń (głównie ręczna broń palna i armaty), okręty, sterowce, tabor kolejowy i maszyny służące do produkcji m.in. stali i przetapiania wolframu.

Rolnictwo – Kilka niewielkich, eksperymentalnych laboratoriów nie wystarczy do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 90 proc. Żywności pochodzi z importu.

Handel – Wyspy eksportują przede wszystkim wolfram, miedź i stal. Importują za to płody rolne i zwierzęta. Głównymi partnerami handlowymi są państwa-miasta Pogranicza.

STOSUNEK DO MAGII

Przed rewolucją magia w większości była zakazana. Jedyną gałęzią magii, akceptowaną przez rząd była technomancja – główna siła napędowa przemysłu. 10 lat przed wybuchem rewolucji rząd Powszechnej Zjednoczonej Partii Rozwoju rząd zgodził się na legalizację Wolnego Związku Magicznego Jedność, który stał się później główną przyczyną upadku reżimu. Dziś akceptowane i szanowane są WSZELKIE odmiany sztuki magicznej, a w stolicy działa Szkoła Główna Magii i Czarodziejstwa. Oczywiście pod patronatem Jedności.

STOSUNEK DO NIELUDZI

Elfy i krasnoludy są uważane za obywateli „gorszego sortu”. Każdy nieczłowiek musi posiadać Kartę Elfa\Krasnoluda, w której znajdują się m.in. informacje meldunkowe i historia zatrudnienia. Nieludzie bez pracy i mieszkania są natychmiast wysyłani do obozów dla internowanych. Nieludzie nie mają praw wyborczych, nie mogą zajmować żadnych stanowisk w urzędach, ani uczyć się na uniwersytecie. Magia dla nieludzi jest również zakazana. Ostatnio, w stolicy pojawiły się specjalne wagony kolejowe czy kawiarnie, opatrzone napisem nur fur manschen.

TRANSPORT

Kolej – Wynalazek stworzony i opatentowany na żelaznych wyspach. Napędzane parą pociągi mogą zabrać kilkaset ton ładunku, lub ogromne ilości pasażerów. Największe wyspy połączone są wiaduktami kolejowymi, które umożliwiają bezproblemową komunikację. W stolicy funkcjonują 4 linie kolei podziemnej, która umożliwia szybkie przedostawanie się pomiędzy dzielnicami. Działają też stalowe tramwaje konne, służące do podróży po mieście.

Transport morski – ze względu na położenie geograficzne, to bardzo rozwinięta gałąź transportu. Na każdej wyspie znajduje się przynajmniej jeden port pasażerski i towarowy. Większość statków we flocie transportowej Wysp to parowce, chociaż gdzieniegdzie zdarzają się jeszcze starsze jednostki żaglowe.

Transport powietrzny – Stosunkowo nowy wynalazek. Statki powietrzne (sterowce) początkowo służyły jedynie w armii, ale wraz ze wzrostem bezpieczeństwa tego rodzaju podróży, wprowadzono je też do służby cywilnej. Maszty, do których cumują cywilne sterowce znajdują się na razie jedynie na 6 największych wyspach.

HISTORIA

Początkowo Żelazne Wyspy zamieszkiwane były przez trzy klany krasnoludów. W 976 roku Nowej Ery, Święte Imperium utworzyło na nich kolonię karną, do której wysyłani byli przede wszystkim więźniowie polityczni. Kilkadziesiąt lat później, w kolonii wybuchł bunt, który zakończył się powołaniem Niepodległego Państwa Żelaznych Wysp. Ponieważ więźniami byli głównie wywrotowcy i wolnomyśliciele, jako ustrój państwa przyjęto demokrację.

W ciągu kilkuset lat Żelazne Wyspy z maleńkiego, zależnego od innych państwa wyrosły na potęgę przemysłową. Zmianie uległ też ustrój kraju, który na przestrzeni dziejów stał się w końcu dyktaturą jednej partii politycznej. Opozycja została zdelegalizowana, a monopol nad całą gospodarką przejęło Państwo. Po ogromnym kryzysie, do którego doprowadziła źle przeprowadzona reforma rolna i nadprodukcja przemysłowa, władzę w państwie przejęła junta wojskowa. Po kilkunastu latach wybuchła demokratyczna rewolucja, która obaliła rządy generała Hermana Blazkowitza i wprowadziła m.in. wolne wybory, pluralizm partyjny, legalizację magii oraz zniesienie cenzury. Taki stan rzeczy trwa do dziś.

KALENDARIUM

967 – Do wybrzeży Żelaznych Wysp dopływa pierwszy okręt Imperialnej Marynarki Wojennej. Po spacyfikowaniu krasnoludów Cesarz Uriel Sextus, biorąc pod uwagę idealne warunki klimatyczne, lokuje na wyspach kolonię karną.

995 – Na wyspach wybucha bunt. Po miesiącu walk z lokalnym garnizonem, rewolucjoniści tworzą własne, niepodległe państwo. Dawny obóz pracy zostaje przemianowane na Adlersbruck – stolicę republiki. Święte Imperium, pogrążone w kryzysie gospodarczym, wysyła jedynie notę dyplomatyczną, wyrażającą „głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją”. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną i wojnę na południu, innych działań nie podejmuje.

1267 – Dwieście lat względnego spokoju umożliwiło wyspom postęp technologiczny, zbudowanie potęgi gospodarczej rozwinięcie górnictwa, hutnictwa i przemysłu zbrojeniowego. Republika Rozpoczyna ekspansję terytorialną. W ciągu trzech najbliższych lat jej terytorium powiększa się o 300 proc. Lokalne klany krasnoludów, które przeżyły inwazję zostają pokonane, a ich terytoria zajęte.

1271 – Widząc rosnącą potęgę wysp, papież uznaje ich mieszkańców za heretyków i zwołuje krucjatę. Imperium nie posiada floty na północnym wybrzeżu, dlatego aby dostać się na teren Republiki, ogromna armia inwazyjna wyrusza z portów na południu kraju. W czasie kilku miesięcy rejsu, na skutek trudnych warunków atmosferycznych, flota traci 16 spośród 85 okrętów. Kosztująca kilka milionów dukatów kampania kończy się jednego dnia, na skutek fatalnego błędu generała Lucjusa Tertiusa. Dowódca zlekceważył siłę militarną republiki i wykonał manewr, który później podręczniki taktyki określiły jako „rozpoznanie bojem”. Przeprowadził desant 10 tys. Żołnierzy na jedyną dostępną plażę, prosto pod ogień, prymitywnej jeszcze wtedy broni palnej, żołnierzy Żelaznych Wysp. Armia imperialna została zdziesiątkowana, kilkuset jeńców trafiło do niewoli. Generał Tertius uciekł, po czym gdy dotarł do stolicy Imperium, został aresztowany i spalony na stosie.

1273 – Kościół Bezlitosnego zostaje uznany za organizację terrorystyczną, sprzyjającą imperium. Zostaje zdelegalizowany. Od tej pory, na Żelaznych Wyspach oficjalnie nie działa żadna wspólnota wyznaniowa.

1302 – Kryzys gospodarczy spowodowany przerostem wydatków na zbrojenia doprowadził do rozruchów i zamieszek. Rząd, o trudną sytuację, oskarża krasnoludy i nieliczne, żyjące na wyspach elfy. Dochodzi do krwawego pogromu.

1312 – Sytuacja gospodarcza Republiki się nie poprawia. Coraz więcej obywateli wychodzi na ulice, pracownicy fabryk strajkują. Do władzy dochodzi generał Friedrich Rommel, który obwołuje się dyktatorem i krwawo tłumi protesty. Bilans: 369 osób zabitych, 800 rannych, 25 zaginionych.

1315 – Rząd Rommla wprowadza moratorium na wykonywanie kary śmierci. Zamiast tego, wszyscy przestępcy są kierowani do obozów pracy. Najczęstszy wyrok: 10 lat. Oczekiwana długość życia więźniów: 3 lata.

1320 – Rząd delegalizuje opozycję i wprowadza powszechną cenzurę.

1368 – Generał Rommel zostaje otruty. Jego następcą zostaje generał Friedrich Frank, który o morderstwo swojego poprzednika oskarża magów. Rząd delegalizuje wszelkie działania związków magicznych, a obywateli parających się magią zsyła do obozów pracy.

1450 – Wyspy wychodzą z wieloletniego kryzysu. Pojawia się coraz więcej wynalazków, rozwija się przemysł. Wkrótce zaczyna brakować stali.

1452 – Rząd wprowadza reformę rolną, w której likwiduje praktycznie wszystkie gospodarstwa, nakazując w ich miejsce budowę hut stali. Rolnicy zaczynają przetapiać nawet narzędzia.

1467 – Polityka „piec hutniczy w każdym domu” doprowadza do ogromnej nadprodukcji i klęski głodu. W ciągu 5 lat umiera pół miliona obywateli.

1476 – Kryzys zostaje opanowany dzięki nawiązaniu korzystnych umów handlowych z Pograniczem.

1502 – Rząd legalizuje technomancję i alchemię, jako jedyną akceptowalną formę magii. Na uniwersytecie w Adlersbruck powstaje Katedra Działań Paranormalnych.

1526 – Wybucha kolejna wojna z Imperium. Tym razem armia najeźdźców jest znacznie lepiej przygotowana i wyposażona w informacje wywiadowcze. Konflikt w rejonie wysp i okolic Nordskogg trwa 10 lat. Nie przynosi rozstrzygnięcia.

1538 – Powojenny kryzys doprowadza do wzrostu antyrządowych nastrojów. Ludzie wychodzą na ulicę, domagają się m.in. rejestracji wolnych związków magicznych, zniesienia cenzury i wolnych wyborów do parlamentu. Rząd wprowadza stan wyjątkowy.

1542 – Powstaje Kościół Reformowany. Wspólnota wyznaniowa bardzo podobna do imperialnego Świętego Kościoła, ale nieuznająca władzy papieża i niechętnie paląca książki i ludzi. Rząd, w ramach ustępstw, godzi się na rejestrację kościoła. Od tej chwili wspólnota staje się głównym bastionem opozycji i coraz częściej występuje przeciwko reżimowi Powszechnej Zjednoczonej Partii Rozwoju.

1610 – I Sekretarz Komitetu Centralnego Powszechnej Zjednoczonej Partii Rozwoju ulega naciskom społeczeństwa i oficjalnie legalizuje Wolny Związek Magiczny Jedność. Od tej pory, w ramach tego zrzeszenia, można uprawiać wszystkie sztuki magiczne. Po kilkudziesięciu latach okazało się, że 90 proc. Członków związku to agenci Biura Bezpieczeństwa.

1621 – „Jedność” łączy swoje siły z Kościołem Reformowanym i oficjalnie namawia do sprzeciwu wobec władzy. Wobec narastającego kryzysu, rząd jest bezsilny.

1629 – Czołowi działacze Jedności i opozycyjnego podziemia tworzą Demokratyczną Partię Żelaznych Wysp i siadają do rozmów z rządem w miejscowości Madeleine.

1930 – Pierwsze, częściowo wolne wybory parlamentarne. W wyniku układu z Madeleine, członkowie Powszechnej Zjednoczonej Partii Rozwoju, dostają 35 proc. Miejsc w parlamencie. Pozostałe, praktycznie w całości, zajmują członkowie DPŻW. Nowy rząd znosi cenzurę, legalizuje opozycję i wprowadza wolną magię. Nazwa państwa zmienia się z Ludowej Republiki Żelaznych Wysp, na Republikę Demokratyczną Żelaznych Wysp.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki